Vabilo na redni občni zbor društva

11. februar 2016

Redni letni občni zbor Društva podeželskih žena Pod Gorjanci bo v torek, 16. februarja 2016, ob 18. uri v gostilni Žolnir.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Izvolitev delovnega predsedstva zbora
2. Pregled in potrditev finančnega poročila za preteklo leto (Poročilo Upravnega in Nadzornega odbora)
3. Analiza dela v preteklem letu
4. Volitve predsednika, Upravnega in Nadzornega odbora društva
5. Okvirni program dela za tekoče leto
6. Predstavitev nove spletne strani društva
7. Dopolnitev podelitve priznaj članicam za 20-letno zvestobo društvu
8. Predlogi in pobude članic

Po uradnem delu zbora bomo ob mali pogostitvi izmenjali mnenja in ideje o delu društva. Prepričana sem, da ne boste zamudili priložnosti za pogovor o našem delovanju in prijetno druženje.

Na zboru bo priložnost za plačilo članarine.

Predsednica: Anica Žugič